Miért ragaszkodnak hozzánk a kutyák?
És mi miért nevezzük őket a legjobb barátainknak? Hogyan tanulnak? Milyen ténye­zők alakítják személyiségüket? Tényleg a farkastól származnak? Igaz-e, hogy tudnak számolni? Mindent megtudhatunk Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója című könyvéből.

 

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, amely latin nevében megkapta a familiaris, azaz a ’családhoz tartozó’ jelzőt.

 

Mégis tudományos kutatások hiányában eddig gyakran csak általánosságokkal és sokszor éppen tévhitekkel talál­kozhatott a gyanútlan olvasó.

 

knyvnyeremny_width


Az utóbbi években sok szakér tő sokféle megközelítésből írt a kutyákról. A legtöbb efféle könyv célja az volt, hogy a szerző egyéni nézőpontjából magyarázza meg a kutyák viselkedését. Szakítva a hagyománnyal, jelen kötet tu­dományos értelemben, kutatási adatokkal alátámasztva foglalja össze mindazon ismereteket, amit ma a kutyák evolúciójáról, viselkedéséről és gondolkodásáról tudhatunk.

 

miklosikutyakkal_width

Miklósi Ádám kutyákkal

 

Tizenhat évvel ez előtt az ELTE Etológia Tanszékén Csányi Vilmos vezetésével kezdődött a kutyák etológiai vizsgá­lata. Azóta a tanszék kutatói Miklósi Ádám vezetésével új, a gazdákat is bevonó vizsgálati módszereket dolgoztak ki, hiszen csak így lehet a kutyákat természetes környezetükben megfigyelni. A vizsgálatok igazolták, hogy a kutya világa – a farkaséval szemben – emberközpontú. A kutya számára nemcsak fontos az emberi jelenlét, hanem viselkedését is sok szempontból az emberéhez igazítja.
A nemzetközi hírű kutatások eredményeit először angol nyelven publikálta a szerző az Oxford University Press gondozásában 2007-ben, és íme, most már a magyar kutyakedvelők és az etológia iránt érdeklődők is olvashat­ják.


Az angol kiadás kritikáiból:


„ezt a könyvet minden kutatónak és egyetemistának el kell olvasnia, akit érdekel az etológia általában, és külö­nösképpen a kutyák viselkedése…” Trends in Cognitive Science
„ez a könyv jól igazol ja, hogy a kutyákra vonatkozó kutatások előtt fényes jövő áll. Miklósi könyve szakszerű és kimerítő (…), az állati viselkedés, az evolúció és a kogníció kutatásnak egyik alapműve.” Current Biology

Miklósi Ádám az ELTE Etológia Tanszékének vezetője. Az általa irányított Családi Kutya Csoportot nemzetközi vi­szonylatban az élvonalban jegyzik. A csoport elsősorban a kutya kognitív, gondolkodási folyamatait vizsgálja, és a kutyára mint az emberi kogníció modelljére tekint. Jelen kötet nemcsak a hazai élvonalbeli kutatásokat mutat ja be, hanem áttekinti mindazt, amit ma a világ viselkedéskutatói a kutyáról tudnak.

értékelés