5
A moszkvai őrkutya fajtaleírása
A moszkvai őrkutya - szolgálati őrkutya! Testalkata ennek a célnak van alárendelve: mindent, ami ennek árt, mellőzni, ami ilyen irányú készségét fejleszti, azt segíteni kell. A kifogástalan küllem - teljesítmény nélkül értéktelen.

Moszkvai őrkutya: a standard

A standard (állattenyésztési szakkifejezésekkel dolgozó szabványleírás) a fajta fennmaradásának egyedüli biztosítéka, mely a fejlődésnek sohasem szab határt, s megjelöli azt az utat, melyet a tenyésztés során követni kell. Úgy is mondhatjuk, hogy a tenyésztő bibliája, ami megszabja a fajta valamennyi lényeges tulajdonságát, kitér az egyed küllemének és természetének leírására, méreteire, valamint leggyakoribb hibáinak ismertetésére. Tényanyagában való jártasság kevés a kutya alkati hibáinak alapos ismeretéhez, így azok valóságos értékelésére is szükség van. A küllembírálat minden esetben az egyed és a standard összehasonlítása. Egy kutya küllemileg minél jobban megközelíti az ideális típust, annál tökéletesebb. Ugyanakkor az is tény, hogy az életben hibátlan egyed nem létezik!

kutya, moszkvai őrkutya
A kifogástalan küllem teljesítmény nélkül értéktelen.


Moszkvai őrkutya: fajtakövetelmények

A moszkvai őrkutya - szolgálati őrkutya! Testalkata ennek a célnak van alárendelve! Mindent, ami ennek árt, mellőzni, ami ilyen irányú készségét fejleszti, azt segíteni kell. A kifogástalan küllem - teljesítmény nélkül értéktelen. Kiváló teljesítményt viszont az egyed alkatának célszerű felépítése nélkül sohasem jöhet létre. A teljesítmény nem választható el a küllemtől, a kettő szorosan összefügg és csak egységesen értékelhető. Nagyon fontos, hogyan értékeljük, vajon az észlelt kisebb-nagyobb hibák csökkentik-e az egyed tenyészértékét, vagy lényegtelenek, elhanyagolhatók. Helyes eredményre csak akkor jutunk, ha a kutyát, mint szerves egészet bíráljuk. Ilyenkor ne azt kutassuk, hogy az egyes testrészek mennyire közelítik meg az ideális típust, hanem törekedjünk arra, hogy képesek legyünk megállapítani az egyed testrészeinek egymáshoz való helyes arányát, illetőleg arányosságát. Alapigazság, hogy két ember nem érti teljesen azonosan a standard egyetlen kitételét sem, az egyik ember így - másik úgy ítéli meg a kérdéses kutya küllemét, mivel hogy tökéletes standard, kifogástalan kutya és tökéletes ember sincsen! A moszkvai őrkutyának azonban nemcsak külleme, de vérmérséklete, természete, pszichikuma is van. A világ legszebb moszkvai őrkutyája is értéktelen, ha a természete kifogásolnivalót hagy maga után! Ismerni kell a fajtaleírást, a kutya anatómiáját, a testtájakat, a vérmérsékletet, a kondíciót, a típust, a méreteket és a mozgást.

moszkvai őrkutya, kutyafajták
A moszkvai őrkutya szolgálati őrkutya!

 

A moszkvai őrkutya első fajtaleírását (standard) 1958-ban, Oroszországban alakították ki, melyet azóta háromszor írtak át. Az átdolgozását a fajta formálódása, és a használati igénybevétel követelte ki. A negyedik fajtaleírás "megszületése" 2007-ben történt. A magunk részéről ez utóbbit vettük alapul.

 

A moszkvai őrkutya fajtaleírása

Származási ország: Oroszország

FCI besorolása: II. csoport.

 

Rendeltetése

A fajta nevében már benne van, hogy őrző-, jelzőkutya, és társ (szolgálati őrkutya, az előző fajtaleírásban leírásban így szerepelt). Mind a tartását, mind az éghajlati körülményeket tekintve igénytelen.

moszkvai, kutya, szem
A moszkvai őrkutya szeme kicsi, sötétbarna, szemhéja feszes, tekintete tartózkodó.

 

Általános megjelenés, küllem

Tekintélyt parancsoló, erőteljes testalkatú, fejlett csontozatú, domború izomzatú, harmonikus felépítésű kutya.

Nemi jelleg

A kan nagyobb termetű, erőteljesebb, feje masszívabb, a szuka kisebb, testalkata finomabb.

Viselkedés

Engedelmes, kiegyensúlyozott idegrendszerű, veleszületett tulajdonosi-, területi-, házőrzői ösztönnel rendelkezik. Sohasem agresszív, de aktív védekező reakciókkal rendelkezik. A gyávaság, valamint a túlzott agresszivitás tenyésztésből kizáró ok.

Fej

A moszkvai őrkutya koponyája masszív, széles, homloka kissé domború, a homlok és a pofa között jól kivehető átmenettel. Arcorri rész (pofa) keskenyedő, a koponyával megegyező hosszúságú, vagy rövidebb. Orrháta egyenes, orrtükre fekete.

Fogazat

Korrekt, komplett. Fogai nagyok, fehérek, metszőfogai ollósan záródnak

Fül

Nem nagy, magasan tűzött, lógó, a szemboltívek vonala fölött elhelyezkedő, háromszög alakú fülek.

Szem

Kicsi, sötétbarna, szemhéja feszes, tekintete tartózkodó.

Nyak

Masszív, rövid, a hátvonalhoz képest 35-45 fokos szögben helyezkedik el. Vastag, rugalmas, bőre feszes, csak a nyak alsó részén kis fokban lebernyeges.

Mar

A moszkvai őrkutya marja jól fejlett, a hátvonala fölé domborodik.

Mellkas

A kutya mellkasa széles, mély, könyékig érő, domború, a törzs hátulsó része felé kiszélesedik.

Has

Kissé feszes, a mellkas alsó vonala fölé mérsékelten felhúzott.

Hát

A moszkvai őrkutya háta széles, vízszintes, izmos.

Far

Széles, csaknem vízszintes.

Szügy

A moszkvai őrkutya szügye erőteljes, izmos.

Mellső végtagok

Szemből nézve párhuzamos állásúak. A könyökök hátrafelé mutatnak, a karcsont és a lapocka 100°-ban találkozik. Jól izmoztak, erős csontozatúak.

Hátulsó végtagjai

Szemből párhuzamos állásúak, erősek, jól izmoltak, oldalról nézve enyhén meredek szögeléssel. Az ötödik karom eltávolítandó.

Mancsok

Nagyméretű, széles, boltozatos (macskamancs).

Farok

Nehéz, csánkig ér. Akcióban a hátvonal fölé ér, ívben visszahajlik. A moszkvai őrkutya farka hosszú, jól fejlett aljszőrzettel, a nyaki részen sörényt, az alsó lábszár, a comb, a csánk hátulsó részén zászlószerű képződményt alkot.

Szín

A moszkvai őrkutya színe vörös- fehér jegyekkel, fekete szimmetrikus maszkkal. Szügye, gallérja, a farok vége és végtagjai fehérek.

Marmagasság

A kan kutya marmagassága minimum 68 cm, a szukáé 66 cm. Ideális marmagasság kannál 78 cm, szukánál 73 cm.

Testtömeg

A kan legalább 60 kg, szuka pedig legalább 50 kg.

 

Hibák:

A fent leírtaktól minden eltérés hiba!

 • Könnyed, szögletes felépítés.
 • Keskeny, könnyű fej, gömbölyű koponya.
 • Lesimított átmenet a homloktól a pofacsontig vagy túl élesen hangsúlyozott stopvonal.
 • Lelógó, állkapcsot teljesen eltakaró, "zsebet" képező ajkak.
 • Kihangsúlyozott szemöldökredő.
 • Mély ráncok a homlokon és a pofacsonton.
 • Jelentős pigment hiányos részek az ajkakon.
 • Nem teljesen pigmentált orrtükör.
 • Nagy fokban gyűrött, félig felálló, fejtől igencsak elálló fülek.
 • Nagyon világosbarna, kék, esetleg felemás színű szemek.
 • Domború, keskeny- vagy ferde szemek, nedves szemhéjak, túl fejlett harmadik szemhéj.
 • Zord tekintet.
 • Fogszuvasodás.
 • A metszőfogak nem egy vonalban helyezkednek el.
 • Hosszú, magas ívelésű nyak, erősen hangsúlyozott hajlat.
 • Kiemelkedő, magas far.
 • Gyűrűbe, horogba hajtott farok a végén összenőtt csigolyákkal, rövid farok.
 • Egyenes és hegyes vállak. Rövid lapocka vagy vállcsontok.
 • Az elülső és hátulsó végtagok szűk állása, a csánkok közelítenek egymáshoz.
 • Meredek csánk, hosszú lábszárak.
 • Visszafogott vagy kiegyensúlyozatlan járás.
 • Számfeletti ujjak.(Fattyúkarom nem engedélyezett)
 • Göndör szőrzet, törzsmentén kunkorodó szőrzet, nagyon rövid szőrzet, aljszőrzet hiánya.

moszkvai őrkutya, kutya, fej
A moszkvai őrkutya koponyája masszív, széles, homloka kissé domború, a homlok és a pofa között jól kivehető átmenettel.

 

Kizáró okok:

 • Gyávaság, vagy túlzott ingerlékenység.
 • Az alsó és felső metszőfogak előre- vagy aláharapása.
 • Foghiány (egy vagy több fog hiánya).
 • Barna szempillák és orrtükör.
 • Poroszkálás.
 • Egyik vagy mindkét oldali rejtett heréjűség (monorchismus, cryptorchismus).
 • Minden szőrszín, kivéve a fajtaleírásban szereplőket.
 • Fehér folt a füleken, fejhez képes aránytalanul nagy fül.
 • A szemkörnyéki pigmentáció ("szemüveg") aszimmetriája, "szemüveg" fekete keret nélkül, "szemüveg" hiánya vagy egyoldalas maszk, ("monokli"), olyan "szemüveg", ami nem takarja a szem belső szögét.
 • A kan marmagassága 68 cm, a szukáé - 66 cm alatt.
értékelés