Kutyák fogfejlődési rendellenességei: méretbeli és alakbeli eltérések
A kutyák fogfejlődése során több rendellenesség is felléphet: a méretbeli és alakbeli eltérések, úgy, mint megkettőződés, összeolvadás, összenövés, dilaceráció és szám feletti gyökerek.

kutya, fog, harapás
Méretbeli eltérések

Microdontiáról beszélünk, ha a normálisnál kisebb, macrodontiárol ha nagyobb a fog. Kutyákban az ectodermalis dysplasiakor jelentkező fogak gyakran túl kicsik és egyszerű kúp alakúak. Egy esetben leírtak egy nagy méretű, szemfog alakú macska incisivust, amely vagy egy macrodont incisivus, vagy pedig egy ectopikus számfeletti caninus lehetett. (5) A fogak méretbeli eltéréseinek főleg kozmetikai jelentőségük van, bár egy macrodont fogat, amely akadályozza a fogsor normális záródását, így károsítja a parodontiumot is, mindig el kell távolítani.

Alakbeli eltérések

Megkettőződés: akkor jön létre, ha két fog keletkezik egyetlen zománc szervből, aminek eredménye két teljesen vagy csak részben kettévált korona, egyetlen gyökérrel és gyökércsatornával. Oka ismeretlen, de lehetséges okként traumát említhetjük. Mind a tej, mind a maradó fogaknál megfigyelhető, gyakori az incisivusoknál. Az ilyen fogak sérülésekor, foghúzás vagy endodonciás kezelésük előtt mindig röntgenvizsgálat szükséges. Esztétikailag a koronális rész kozmetikai fedésével (kompozit tömés, korona) javíthatunk az állapoton.(4.ábra)

Összeolvadás: két fogcsíra összekapcsolódása, melynek eredménye egyetlen nagy fog. Létrejöhet a fog egész hosszában vagy csak a gyökérnél, a fog fejlődési szakaszától függően. A gyökércsatorna lehet egybeolvadt vagy különálló. Tisztázatlan az oka, de a traumát lehetséges okként említik. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen megkülönböztetni a számfeletti fogak összeolvadását a megkettőződéstől.

Összenövés: a már kialakult szomszédos fogak cementtel való egyesülése. A fogakat csupán a cement tartja össze. Valószínűleg trauma vagy a fogak összezsúfolódása az oka. Jelentőséggel akkor bír, ha valaki megpróbálja eltávolítani a fogat, mielőtt röntgenvizsgálatot végzett volna.

fogászat, kutya, fogorvos

Dilaceráció: egy éles kanyar, görbület vagy szögbetörés a fog gyökerén vagy koronáján. Oka egy akut mechanikus trauma a fog fejlődése közben. A görbület a fog teljes hosszán bárhol jelentkezhet. Jelentősége a szépséghibán kívül, hogy a dilacerálódott korona plakkretenciós felület, így a parodontopathiák kiinduló helye, illetve eltávolítása és endodontiás kezelése meglehetősen nehézzé válhat. Számos súlyosan dilacerálódott fog képtelen előbújni, ezzel újabb komplikációkat okozva (cisztaképződés). Az ilyen fogat csak szájsebészeti módszerrel, feltárásban szabad eltávolitani.

Számfeletti gyökerek: Kutyákban és macskákban is megfigyelt jelenség. Leggyakrabban kutyában a felső harmadik premoláris, macskában a felső második és harmadik premoláris érintettek. Egyéb eltérésként megemlíthetők, az un. zománcgyöngyök, kicsi, gócszerű túlburjánzott zománcgömbök a fog felületén, leggyakrabban a fog bi- ill. trifurcatiojánál jöhetnek létre. Jelentőségük, hogy parodontálisan fertőződési, retenciós felületet képeznek. Ez az elváltozás sokszor rejtve marad , csak egy más irányú RTG vizsgálatkor mellékleletként kerül elő, vagy a fog eltávolításakor kerül megállapításra.

értékelés