A ló eredete
A lovak a lófélék (Equidae) családjába tartoznak, amely a páratlanujjú patások rendjébe sorolható. A lófélék családjába egyetlen nem, az Equus, azaz a ló tartozik, amelynek  több fajt változata van, többek között a zebrák, szamarak, és a lovak.

A lovak között egy- vagy két fajtát tarunk számon, attól függően, hogy az ázsiai vadlovat, a tarpánt külön fajnak tekintjük, vagy a háziló, azaz az Equus callabus-t egy alfajtájának.

hegyi-lo

A lovak ősei

A lovak őse a Pliohippus, egy ősi páratlanujjú patás, amely közel 10 millió évvel ezelőtt élt, a Miocén földtörténeti korban. A Pliohippus csak az utolsó láncszeme annak a vonalnak, amely a korai lovaktól, azaz az Eohippus-októl a modern házilovakig elvezet. Az földtörténeti korok során a korai lovak mérete egyre nagyobb lett, kifejlődött a jellegzetes fogazatuk és csökkent a lábujjaik száma. Ezek a változások csak azért mentek végbe, hogy a ló alkalmazkodni tudjon a környezetéhez és hogy egyre gyorsabban legyen képes futni.

A ló, vagyis az Equus, 2 millió évvel ezelőtt fejlődött ki az észak-amerikai kontinensen. Ekkor még egy földnyelv húzódott Amerika és Eurázsia között, amelyen át a lovak az egész földet benépesítették. Miután a földnyelvet elárasztotta az óceán, Észak-Amerikában a lovak teljesen kihaltak. A lovak a tizenhatodik században, a spanyol felfedezőkkel együtt érkeztek meg ismét Amerikába.

hosszu-szoru-szamar

A lovak az utolsó jégkorszak ideje alatt

A Pleisztocén idején, amikor az északi félteke legnagyobb részét gleccserek borították, az eurázsiai lovak nemzetsége három ágra szakadt: lovakra, zebrákra és szamarakra. Tízezer évvel ezelőtt, amikor az utolsó eljegesedés is véget ért, megjelent az a faj, amelytől a mai lovak is származnak.

A tudósok még mindig vitatkoznak a lovakkal kapcsolatban. Röviden összefoglalva 2 elmélet létezik: az első az, hogy az akkori lovak élőhelyeik szerint négy kategóriába sorolhatóak: erdei, tundrai, síksági és styeppe övezetben élő lovak. A másik elmélet is négy kategóriába sorolja őket, ilyenképpen: 1. típusú póni, 2. típusú póni, 3. típusú és 4. típusú.

legeleszo-zebra

Annak ellenére, hogy a vélemények megoszlanak, abban már minden tudós egyetért, hogy ötezer évvel ezelőtt, a bronzkorszakban, a lovak már kevésbé különböztek egymástól, az ember volt az, aki különböző igényeinek megfelelő fajtákat tenyésztett ki. Ez vezetett oda, hogy ma már világszerte számtalan lófajta ismeret. Nem minden ló, vagy póni sorolható be feltétlenül egy adott fajtába, mivel ehhez az állatnak bizonyos követelményeknek meg kell felelnie, amelyek közül a legfontosabb talán az, hogy mind az anyakanca, mind a csődör ugyanahhoz a fajtához kell tartozzon.

értékelés