Környezet- és egészségvédelem - egy lépés előre, kettő hátra
Az új Alkotmány tervezet komoly visszalépéseket tartalmaz a környezet- és egészségvédelem terén a jelenleg hatályos alaptörvényhez képest - állapította meg 104 magyar környezet- és természetvédő civil szervezet, amelyek egyúttal konkrét javaslatokat is eljuttattak a parlamenti frakcióknak és az érintett országgyűlési bizottságoknak.

Komoly hiányosság, hogy a tervezet nem rögzíti az egészséges környezethez való jogot, ehelyett az állam környezetvédelmi kötelezettségei kerülnek túlsúlyba, ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy a védelem szintje, és annak számonkérhetősége bizonytalanná válik.

A szervezetek kifogásolják, hogy a tervezet szerint, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának önállósága és függetlensége megszűnne, ezzel pedig a nemzetközi szinten is példaértékű intézmény működésének alapvető feltételei csorbulnának. A zöld szervezetek szerint korszerű, a világ és hazánk helyzetét helyesen értékelő, hosszú távra készített alaptörvényben biztosítani kell a környezeti információkhoz való hozzáférhetőség, illetve a döntéshozatalban való részvétel jogát. Az új Alkotmányban mindenképpen rögzíteni kell az elért védelmi szinttől való visszalépés tilalmát, illetve a nemzetközi dokumentumokban elfogadott környezetvédelmi alapelveket.

 

kerecsnysolyom-kep


A civilek elismeréssel nyugtázzák, hogy a tervezetben több értékes, új gondolat szerepel, így például a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, valamint a fenntarthatóságra való utalás és az erőforrások gondos felhasználására való törekvés. Szintén előremutató javaslat a tulajdonnal való társadalmi felelősség rögzítése és a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele a nemzeti vagyon kezelése során.

 

értékelés