Indián mkítoszok és legendák a sasról
Egy régi legenda szerint az összes állat közül csak a sas képes a napba nézni. Szent Ágostont idézve: ,,A nap megerősíti a sas szemét de megégeti a halandókét".

Az apacs legendák szerint a sas élelmet hoz az éhezőknek. A legenda szerint egy herceg a bőség idején lazacot adott egy sasnak, a következő ínséges esztendőben pedig a sasok hoztak élelmet, hogy meghálálják a herceg kedvességét. Először  lazacot hoztak, majd pumákat, végül bálnákat vonszoltak a partra. Ezt a legendát valószínűleg az ihlette, hogy az apacsok látták a sasokat, amint az élelmet hordják a fiókáknak.


indian-legenda


A kwakiutl indiánok legendái szerint a sas látása régen nagyon rossz volt. Mivel igen magasra tudott felrepülni, a törzsfőnök megkérte a sast, hogy figyelje az ellenség érkezését. A sas nagyon szertett volna segíteni ezért, megkérte a csigát akinek akkor nagyon jó látása volt, hogy adja kölcsön szemét. A csiga beleegyezett, de amikor a sas teljesítette feladatát már nem akarta visszaadni a csiga szemeit. Az indiánok ezzel magyarázzák a sas éles látását és a csiga lassúságát.

 

halasz-sas


A navahó indiánok egyik mítosza szerint  a sasok eredete egy Nayenezgani nevű harcosnak köszönhető, aki lemészárolta a Wing sziklában élő szörnyeteget. Ezután észrevette a szörny fiókáit, akik árván maradtak. Ahelyett, hogy hagyta volna, hogy gonoszakká váljanak, a fiatalabbat bagollyá, az idősebbet sassá változtatta. Ezek a madarak biztosították az indiánok számára a tollakat a rituálékhoz, és a csontokat a sípok készítéséhez.

Válaszul azoknak akik azt kérdezték tőlem, hogy igaz-e, hogy a sas magányba vonul, ahol kitépi a tollait, elhullatja csőrét és karmait, majd teljesen megújul: el kell mondanom, hogy ez csak egy mítosz. Ennek a mítosznak valószínűleg egy bibliai metafora szolgált alapul. Azonban mind a tudomány, mind a logika azt mutatja, hogy a sas képtelen lenne bármilyen rövid időre is tollai, karmai, vagy csőre nélkül megélni. A kiszolgáltatottság, és az éhezés hamarabb végezne vele, minthogy megújulhasson.

 

ragadozo-madar-repul


A sasok csőre és karmai folyamatosan nőnek, mivel keratinból vannak, ugyanabból az anyagból mint amiből az ember haja és körme is van. A sasok foltokban hullatják el tollaikat és ahhoz, hogy ezek  újra kinőjenek több mint fél év szükséges. A vedlés a fejttől indul, de nem minden toll cserélődik ki.

Bibliai metaforák: a metafora egy olyan szókép, ami két dolog közötti hasonlóságra utal: ,,Sasok szárnyán érkezett". A sasok nem szállítják karmaik között a fiókáikat. A réti sas összesen 1,8 kg-ot bír el karmaiban. Tíztizenhárom hetes korukra a fiókák már elérik a szülök nagyságát, és tudnak repülni, így elhagyhatják a fészket. ,A viharfelhők fölött repdeső sasok": ezt a bibliai metaforát számtalan történet örökítette meg.


sas

A komancs indiánok mítoszaiban a sasok akkor keletkeztek, amikor a törzsfőnök fia fiatalon meghalt és sassá változott, amikor apja imáit meghallgatásra leltek. A komancs indiánok tánccal emlékeznek erre. Az amerikai őslakósok hittek a viharmadárban, szerintük ez egy óriási sasmadár amely szárnycsapásaival dörgést és villámlást produkál.

A pauni indiánok hite szerint a sas a termékenység szimbóluma, mivel hatalmas fészkét sziklákra építi, és elszántan védi fiókáit . Ezek az indiánok táncokkal, dalokkal és rigmusokkal tisztelegnek a sasok előtt. Az aztékok és más dél-amerikai törzsek erejükért tisztelték a sasokat, a sastollak az előkelőség szimbóluma volt.

értékelés